Privat logoped-praksis sentralt i Agder. 

Jeg jobber direkte med personer som har språk- og talevansker.

Ta kontakt for mer informasjon!

Personer med logopediske behov, trenger henvisning fra lege.

Henvisningen gis til logopeden.

Tjenester

Afasi

Afasi = språk og kommunikasjonsvansker som følge av en ervervet skade i hjernen.

Den afasirammede vil som oftest ha behov for et tilpasset opplegg med språklig rehabilitering  hos logoped.

Les mer ...

Stemmevansker

Stemmevansker betyr vansker med å lage stemme, og å bruke stemmen til å snakke.

En stemmevanske kan hemme kommunikasjonen med andre.

Stemmevansker kan oppstå på grunn av skade, sykdom, overbelastning eller feil bruk av stemmen. 

Les mer ...

Taleflytvansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for ulike rytmeforstyrrelser i talen. 

Det er vanlig å skille mellom stamming og løpsk tale

Les mer ...

Barn med språk- og språklydvansker

Noen barn har vansker med å tilegne seg språket.  Noen sliter med å utrykke tanker og følelser, og med å forstå hva andre sier.  Andre har vansker med uttale av enkeltlyder eller språklyd-forbindelser. Mange trenger logopedhjelp for å klare dette.

Nyttige lenker

LHL Hjerneslag og Afasi
LHL Hjerneslag og Afasi

Språkvansker etter hjerneskade

LHL Hjerneslag og Afasi

Språkvansker etter hjerneskade

Norsk Logopedlag
Norsk Logopedlag

Norske logopeders faglige sammenslutning siden 1948

Norsk Logopedlag

Norske logopeders faglige sammenslutning siden 1948

NIFS
NIFS

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

NIFS

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Statped
Statped

Statlig Spesialpedagogisk Tjeneste

Statped

Statlig Spesialpedagogisk Tjeneste

Helfo
Helfo

Helfo

975 23 717
Kremlestien 8 F, 4635 KRISTIANSAND
Orgnr 913 460 685

Om meg

Om meg

Virksomheten er hjemlet i Lov om folketrygd, § 5 - 10.

Jeg har mønsteravtale og direkte oppgjør med Helfo.

Personer med logopediske behov trenger henvisning fra lege

Jeg har allsidig arbeidslivserfaring, og har interesse for å jobbe med vansker knyttet til språk, tale og stemme.  

Ta kontakt for mer informasjon.

Evt. avbestilling av time må gjøres senest 24 timer før, for å unngå konsultasjonshonorar.