Jeg driver praksis som logoped

 i Kristiansand og kommuner som ligger i området rundt. 

Jeg jobber direkte med personer som har språk- og talevansker.

Ta kontakt for mer informasjon!

Nye regler fra januar 2017:

innebærer at personer over 18 år etter dette kun trenger henvisning fra lege 

for å få oppfølging hos privatpraktiserende logoped.

Henvisningen gir man til logopeden man velger..

Tjenester

Afasi

Afasi = språk og kommunikasjonsvansker som følge av en ervervet skade i hjernen.

Den afasirammede vil som oftest ha behov for et tilpasset opplegg med språklig rehabilitering  hos logoped.

Les mer ...

Stemmevansker

Stemmevansker betyr vansker med å lage stemme, og å bruke stemmen til å snakke.

En stemmevanske kan hemme kommunikasjonen med andre.

Stemmevansker oppstår på grunn av skade, sykdom, overbelastning eller feil bruk av stemmen. 

Les mer ...

Taleflytvansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for ulike rytmeforstyrrelser i talen. 

Det er vanlig å skille mellom stamming og løpsk tale

Les mer ...

Nyttige lenker

Afasiforbundet Norge
Afasiforbundet Norge

Språkvansker etter hjerneskade

Afasiforbundet Norge

Språkvansker etter hjerneskade

Norsk Logopedlag
Norsk Logopedlag

Norske logopeders faglige sammenslutning siden 1948

Norsk Logopedlag

Norske logopeders faglige sammenslutning siden 1948

NIFS
NIFS

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

NIFS

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Statped
Statped

Statlig Spesialpedagogisk Tjeneste

Statped

Statlig Spesialpedagogisk Tjeneste

Helfo
Helfo

Helfo

975 23 717
Kremlestien 8 F, 4635 KRISTIANSAND
Orgnr 913 460 685

Om meg

Om meg

Virksomheten er hjemlet i Lov om folketrygd, § 5 - 10.

Jeg har mønsteravtale og direkte oppgjør med Helfo.

Personer som har fått henvisning til logoped fra lege, har dermed ingen utlegg i forbindelse med logoped-behandlingen.

Personer over 18 år, leverer henvisningen til logopeden de har valgt.

Personer under 18 år, trenger forhåndsgodkjenning fra HELFO, før logoped kan starte behandlingen.

Jeg har allsidig arbeidslivserfaring. 

De senere årene har jeg særlig arbeidet med barn med uttalevansker og voksne med afasi  og andre talespråklige vansker knyttet til hjerneslag, sykdom eller traumatisk hodeskade.

Ta kontakt for mer informasjon.

NB! Evt.  avbestilling av time må gjøres senest 24 timer før, for å unngå konsultasjonshonorar.